Wednesday, January 26, 2011

I tillegg mener legene at Maria Amelie er alvorlig psykisk syk.

En drøy time før avgang kom altså nyheten om at Oslo byfogdembete ber om et rettsmøte for å vurdere en mulig utsettelse av uttransporteringen.

– Vi har besluttet å opprette en sak og innkalle partene til et rettsmøte. Vi har for kort tid siden forkynt avgjørelsen til regjeringsadvokaten og staten ved utlendingsmyndighetene, opplyser Reidar Amble-Ommundsen, seksjonssjef i Oslo byfogdembete til NTB.